Четвъртък, 20 Февруари 2020

Далекоглед

1. Далекоглед (виж бинокъл, телескоп).