Неделя, 31 Май 2020

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.