Неделя, 25 Септември 2022

Дават ти хляб

1. Ако ти дават хляб, ще правиш благодеяния.