Събота, 20 Април 2024

Даваш обувки

1. Давате ли на друг обувките си насън, това е предупреждение, че ще пожертвате собствените си интереси или мечти заради друг.

2. Ще се откажете от благоприятна възможност или уникален шанс за реализация в полза на друг.