Събота, 24 Октомври 2020

Движение, движиш

1. Ако сънуваш движения, които се повтарят, значи че няма да се развиваш прогресивно, усилията ти ще бъдат напразни и ще си стоиш на едно място, труда ти ще бъде без резултатен.

2. Сънуваш ли, че се движиш, значи делата ти, животът ти ще се променят, а ако друг се движи, значи ще хабиш силите си за нови начинания напразно.

3. Ако сънуваш плавни движения, значи ще можеш да контролираш развитието на събитията сам, а ако движенията са резки, значи предстои непостоянство и несигурност в различни моменти и дела.