Понеделник, 11 Декември 2023

Двеста, числото 200

1. Двойката символизира отделяне делене.

2. Присъни ли ви се числото 200, това е предупреждение да не давате пари назаем.

3. Числото двеста символизира колебание и самоизмама.