Вторник, 16 Юли 2024

Дукат

1. Ако сънуваш дукат, тази старинна монета, значи ти предстоят изключителни приключения.

2. А ако видиш насън много лъскав дукат или чуваш звука от дрънчето му, значи предстои проблем или болест.