Вторник, 16 Юли 2024

Дук, дукеса

1. Видиш ли насън себе си в дукеса, значи ти предстои да пострадаш от надмеността и напразните ти фантазии.

2. Сънуваш ли, че виждаш дук или дукеса, значи ще привлечеш на своя страна благосклонност на някой.