Четвъртък, 24 Юни 2021

Дух

1. Видил ли в съня си дух и се изплашиш, значи че ти предстои да измениш на собствените си правила или да оставиш това, с което си се захванал.

2. Сънуваш ли, че викаш духове, значи ти предстои безсмислено да рискуваш важни и скъпи неща.

3. Ако сънуваш, че срещата ти с дух не те плаши, а даже ти е приятно и ти действа успокоително, значи ти предстои много успех и късмет с това, с което се занимаваш и ще имаш пълна подкрепа от познати и непознати за някое свое намерение или идея.