Неделя, 14 Април 2024

Дрехи за пране

1. Когато в съня си имате много приготвени дрехи за пране, това може да е предупреждение, че ще имате много неприятности и проблеми, които ще трябва да разрешите и то за много кратко време.