Петък, 1 Март 2024

Дръвче

1. Сънуваш ли, че отсичаш дръвче, значи ти предстои да спестяваш пари.

2. Видиш ли в съня си, че лежиш под дръвче, значи ще те покровителстват важни хора.

3. Ако видиш в съня си дръвче на пътя ти, очаквай да срещнеш препятствия на работното място и трудности.

4. Сънуваш ли, че цепиш дърва, значи ти предстои много да губиш и да успяваш по труден начин.

5. Разклащаш ли в съня си дърво, значи ти предстят успехи.

6. Цъфнало дръвче в съня е знак за предстоящо щастие, а ако е дръвче, отрупано с плодове, ще имаш много приятели и щастливо семейство.

7. Пренасяш ли насън дървен материал, значи ще обеднееш.

8. Ако видиш насън, че гори дръвче, означава че някой ще умре.

9. Падаш ли от дръвче в съня си, значи ще те понижат в службата или ще се изложиш пред приятели.

10. Дръвче без плод видиш ли насън, усилията ти ще са напразни и безрезултатни.

11. Сънуваш ли, че се качваш на дръвче, значи ти предстои повишение на работното място.

12. Ако видиш насън паднали на земята дървета, значи надеждите и илюзиите ти ще загинат.

13. Видиш ли насън струпани дървета, ще работиш много.

14. Изсъхнало дръвче, ако видиш насън предсказание за проблеми със здравето и неприятности.