Петък, 1 Декември 2023

Драки

1. Драки (виж бодил, трън).