Петък, 30 Септември 2022

Доволен, доволство

1. Доволен, доволство (виж задоволство).