Четвъртък, 26 Май 2022

Донос

1. Сънуваш ли, че получаваш донос, значи има враждебно настроен човек срещу теб, за който не знаеш.

2. Ако сънуваш, че си съчиняваш донос, значи че си създаваш спречквания с колегите без да има защо.