Вторник, 23 Април 2024

Долни дрехи

1. Ако гледаш насън долни дрехи, ще ти се наложи да бъдеш по - пестелив.

2. Ако купуваш долни дрехи, не споделяй личните си успехи или проблеми с недобросъвестни или непочтени хора.

3. Долни дрехи, ако шиеш или кърпиш в съня си, с тежък труд ще печелиш препитанието си.

4. Долни дрехи, ако подаряваш или ти дават насън, ще постигнеш интимна близост с отдавнашен познат.

5. Ако себе си видиш само по долни дрехи, хората ще те одумват.