Вторник, 16 Юли 2024

Документи

1. Ако разглеждаш документи в съня си - не се занимавай с дела, свързани с недвижимо имущество.

2. Ако ти дават документ - ще получиш облаги, пари, които няма да използваш ползотворно.