Понеделник, 22 Юли 2024

Доцент

1. Видиш ли насън себе си като доцент, значи ти предстои кратка слава в някаква сфера.

2. Сънуваш ли, че друг е доцент, значи не трябва да имаш пълна вяра в това, което чуваш или скоро ще чуеш.