Четвъртък, 26 Май 2022

Добавка, добавяш

1. Сънуваш ли добавка или добавяш нещо, означава че ще бъдеш за дълго време недоволен от семейството, колегите и себе си.