Петък, 14 Юни 2024

Дискусия (виж дебати, обсъждане)

1. Сънуваш ли оживена дискусия, която е без резултат, значи ти предстоят сериозни конфликти със съперници и партньори.

2. Ако сънуваш мирна и справедлива дискусия, означава че ще постигнеш разбирателство с конкурентите си.