Събота, 22 Юни 2024

Дипломат

1. Ако видиш в съня си дипломат, значи ти предстои да се замесиш в опасности.

2. Видиш ли насън себе си като дипломат, значи не трябва да позволяваш да те правят на глупак.