Петък, 29 Септември 2023

Дилижанс

1. Ако видиш в съня си дилижанс, значи си се натоварил с много птговорности и ти е трдно да се справиш с всички тях.