Петък, 5 Юни 2020

Дилър

1. Видиш ли в съня си дилър, значи че целите, които преследваш, ще ти донесат доста подозрителни ползи.