Понеделник, 11 Декември 2023

Диапозитив

1. Ако видиш насън диапозитив, значи трябва да бъдеш недоверчив, да не приемаш всичко, което чуваш за истина, без да си се уверил сам, че е вярно.