Понеделник, 22 Юли 2024

Девер

1. Видиш ли насън себе си като девер на някого, значи ти предстои уважение от роднините.

2. Сънуваш ли девера си или ти се присъни, че имаш девер, значи ше имаш голямо щастие в семейството.