Вторник, 4 Октомври 2022

Девалвация

1. Сънуваш ли девалвация на морални ценности или пари е знак за недоволство от социланото ти положение, от работата ти и семейните взаимотношения.