Понеделник, 6 Февруари 2023

Дете пада

1. Видите ли в съня си, че дете пада, това издава че се чувствате безпомощен да промените хода на събитията.

2. Ако видите дете да пада насън, това е предупреждение, че други ще вземат решения за бъдещето ви и вие няма да можете да им се противопоставите.