Понеделник, 11 Декември 2023

Десет

1. Ако видиш в съня си числото десет, значи ти предстои успешно завършване на етап от живот ати, от дейността ти.