Четвъртък, 22 Октомври 2020

Демокрация

1. Сънуваш ли демокрация в управлението и различните демократични начини за решаване на проблемите, значи те очаква удовлетворение от постигнатот и от възможностите, които ти се отдават.