Неделя, 3 Март 2024

Делегация, делегат

1. Сънуваш ли, че някой взема участие в делегация, значи трябва да си предпазлив от хубави обещания и хора умеещи да говорят сладкодумно и убедително.

2. Ако сънуваш, че вземаш участие в делегация, значи ти предстои да бъдеш обвинен заради друг човек или ще получиш заслуги на чужд гръб.