Събота, 2 Март 2024

Делба

1. Ако сънуваш делба на нещо общо или на имущество, няма значение дали делбата в съня ти е от съдебно или официално естество, значи ти предстоят много загуби материални и свързани с сила и власт, повреди, караници в семейството, неразбирателство.