Петък, 30 Юли 2021

Дефект

1. Сънуваш ли, че някой има дефект или нещо е дефектно, означава че ти предстои страдание по несбъднати желания или по работа, която не е оценена както заслужава.