Неделя, 7 Март 2021

Дъждовни червеи

1. Ако видиш много дъждовни червеи, приятелите ти са неверни или користни.