Вторник, 16 Юли 2024

Дърво

1. Сънуваш ли, отсичаш дърво, значи ти предстои да спестяваш пари.

2. Видиш ли в съня си, че лежиш под дърво, значи ще те покровителстват важни хора.

3. Ако видиш в съня си дърво на пътя ти, очаквай да срещнеш препятствия на работното място и трудности.

4. Сънуваш ли, че цепиш дърва, значи ти предстои много да губиш и да успяваш по труден начин.

5. Разклащаш ли в съня си дърво, значи ти предстят успехи.

6. Цъфнало дърво в съня е знак за предстоящо щастие, а ако е дърво, отрупано с плодове, ще имаш много приятели и щастливо семейство.

7. Пренасяш ли насън дървен материал, значи ще обеднееш.

8. Ако видиш насън, че гори дърво, означава че някой ще умре.

9. Падаш ли от дърво в съня си, значи ще те понижат в службата или ще се изложиш пред приятели.

10. Дърво без плод видиш ли насън, усилията ти ще са напразни и безрезултатни.

11. Сънуваш ли, че се качваш на дърво, значи ти предстои повишение на работното място.

12. Ако видиш насън паднали на земята дървета, значи надеждите и илюзиите ти ще загинат.

13. Видиш ли насън струпани дървета, ще работиш много.

14. Изсъхнало дърво ако видиш насън предсказание за проблеми със здравето и неприятности.