Петък, 27 Януари 2023

Дарак, даракчия

1. Видиш ли в съня си дарак, даракчия, значи ще имаш добре платена, но еднообразна работа.