Събота, 28 Януари 2023

Дълъг, дължина

1. Сънуваш ли сън свързан измерване на дължина, значи че имаш нужда от предприемане на предохранителни мерки и планиране.