Вторник, 7 Февруари 2023

Ров

1. Паднеш ли в ров насън, значи че изходът от начинанията ти няма да е благоприятен за тебе.

2. Копае ли някой ров в съня ти, ще страдаш от порочни наклонности.

3. Копаеш ли ров в съня си, ще натрупаш дългове.

4. Зариваш ли насън ров, ще възстановяваш загуби.

5. Сънят вещае опасности, пречки, изненадващи препятствия.

6. .