Вторник, 11 Август 2020

Равносметка

1. Правиш ли равносметка насън, ще спечелиш одобрението на важна особа.