Вторник, 5 Декември 2023

Равносметка

1. Правиш ли равносметка насън, ще спечелиш одобрението на важна особа.