Петък, 19 Август 2022

Равносметка

1. Правиш ли равносметка насън, ще спечелиш одобрението на важна особа.