Понеделник, 15 Юли 2024

Радио

1. Видиш ли радио насън, ще те преследват неверни слухове и интриги.

2. Купуваш ли, ще се опиташ да създадеш ня някого радост, но ще се безуспешно.

3. Слушаш ли радио, ще узнаеш новини.

4. Слуша ли друг радио, ще разкриеш тайна.

5. Сънуваш ли силно включено радио, ще те обвиняват.

6. Чуеш ли гласа си по радиото, ще бъдеш раздвоен, ще изпитваш противоречиви чувства.

7. Чуеш ли приятна музика от радио, очакват те мигове на разбирателство и уют в семейството.