Вторник, 23 Април 2024

Раждане на момиче

1. Сънувате ли, че раждате момиче, това е добър знак, че ви чакат веселие, радостни събития или пиршества.

2. Веселието ви ще бъде съпроводено и от малко тъга.