Вторник, 23 Април 2024

Равнец

1. Сънуваш ли равнец, ще се избавиш от болест или срам.