Четвъртък, 25 Февруари 2021

Равнец

1. Сънуваш ли равнец, ще се избавиш от болест или срам.