Четвъртък, 20 Февруари 2020

Равнец

1. Сънуваш ли равнец, ще се избавиш от болест или срам.