Петък, 24 Септември 2021

Равнец

1. Сънуваш ли равнец, ще се избавиш от болест или срам.