Вторник, 21 Септември 2021

Ротонда

1. Сънуваш ли, че си в ротонда или я видиш, значи ще имаш смесване на лични и служебни отношения, което е недопустимо.