Четвъртък, 25 Февруари 2021

Ропот

1. Ако сънуваш ропот, значи ще се отнесат към теб нелоялно и неблагодарно за доброто, което си сторил.