Събота, 20 Април 2024

Родно място

1. Присъни ли ви се родното място, това е знак, че се чувствате притиснат от безизходица и имате нужда от закрила и сигурност.

2. Ако в съня си се връщате по родните места, разхождате се на любимите си места от детството, може би имате служебни проблеми или колегите ви не оценяват усилията ви.

3. Родното място ако ви се присъни, ще имате нужда от защита и закрила.

4. Ще търсите помощта на семейството ви.