Петък, 1 Март 2024

Родна къща

1. Ако ви се присъни родната ви къща, това може да е знак, че вече се чувствате уверени на ново място.

2. Ако наскоро сте сменили дома си, или работата или колегите си, това е знак, че вече се отпускате и приемате промяната.

3. Сънувате ли родния си дом, това е предвещание, че вече се чувствате уверен в себе си и сте готов да свиете семейно огнище.