Събота, 2 Март 2024

Родител

1. Сънуваш ли отдавна починали родители, ще се радваш, в дома ти ще има разбирателство.

2. Сънуваш ли, че си родител значи се нуждаеш от помощ или от добър съвет.

3. Караш ли се насън с родителите си, значи в реалността ще правиш погрешна стъпка.

4. Видиш ли в съня си своите родители, някой от семейството ще има повод за празнуване.