Понеделник, 22 Април 2024

Роден град

1. Когато в съня си се връщате в родния си град или се разхождате по улиците на родния си град, това може да е знак, че се чувствате напрегнат и недооценен в службата си.

2. Може да е знак, че се чувствате изолиран или самотен и имате нужда от близки приятели и сигурността на родната стряха.