Събота, 9 Декември 2023

Ритам

1. Ако се биеш в съня те очаква неискреност.

2. Ако риташ футбол в съня си значи че някой друг ще има облаги вместо теб.