Събота, 3 Декември 2022

Ритам

1. Ако се биеш в съня те очаква неискреност.

2. Ако риташ футбол в съня си значи че някой друг ще има облаги вместо теб.