Четвъртък, 6 Май 2021

Риф

1. Сънуваш ли риф, значи стара вражда ще попречи на плановете и намеренията ти.