Понеделник, 11 Декември 2023

Ридание

1. Ридаеш ли в съня си, ще намериш утеха и радост.

2. Ако чуеш насън ридание, ще съобщиш някому добри вести, ще обнадеждиш и окуражиш изпаднал в нужда приятел.