Сряда, 20 Октомври 2021

Рибарник

1. Рибарник ако видиш насън или посещаваш, това е предупреждение, че сте се забъркал с неподходящи и непочтени хора.

2. Може да вземете участие в нечиста афера или да се опитате да забогатеете чрез измама.

3. Рибарник сънувате ли, е предупреждение да преразгледате отношенията ви с приятелите си и да се опитате да се отдръпнете от нечисти сделки, преди да си имате неприятности със закона.