Четвъртък, 6 Май 2021

Резервоар

1. Пълниш ли в съня си резервоар, очаквай благоприятни промени.

2. Сънуваш ли пълен резервоар, значи ще имаш полезно и приятно пътуване, а празен резервоар предупреждава да не тръгваш на път.